OPĆI PODACI /GENERAL DATA
Naziv festivala / Name of the Festival MFE Zlatna sopela
Organizator / Organizer Musicistra
Direktor / Director Ante Cukrov
Godina osnivanja / Founded 1991.
ADRESA I KONTAKT PODACI/ADDRESS  AND CONTACT DATA
Mjesto / City 52440 Poreč
Ulica i broj / Street and number V. Spinčića 7
Telefon / Telephone +385 (0)52 431 156
Telefaks / Fascimille +385 (0)52 431 156
Mobilni / Mobile:

+385 (0)917630142

Web stranica / Web page musicistra.org
Elektronička pošta / E-mail

info@musicistra.org

Datum / Date 28.06.-04.07.2015
KARAKTERISTIKE FESTIVALA /FESTIVAL CHARACTERISTICS
Natjecateljski featival / Competitive festival  Ne / No
Starost sudionika / Age of participants  Odrasli / Adults
Smještaj sudionika /Accommodation of the participants  Hotel
PROGRAMSKA ORIJENTACIJA FESTIVALA/PROGRAM ORIENTATION OF THE FESTIVAL
folklor u odnosu na koreografske intervencije/folklore according to choreographer's intervention
Izvorni / Authentic Da / Yes
Elaborirani / Elaborate Da / Yes
Stilizirani / Stylized Da / Yes
SADRŽAJ FESTIVALA/CONTENT OF THE FESTIVAL
Folklorno pjevanje / Folklore singing Da / Yes
Sviranje na tradicionalnim instriumentima/Playing on traditional instruments Da / Yes
Folklorno plesanje / Folklore dancing Da / Yes
POPRATNE MANIFESTACIJE FESTIVALA/ADDITIONAL MANIFESTATIONS OF THE FESTIVAL

Prezentacija tradicionalnih jela/Presentation of the traditional meals

Da / Yes
Konferencije i drugi stručni skupovi/Conferences and other expert meetings
Da / Yes
Izložba narodnih nošnji/Exhibition of the national costumes
Da / Yes
Izložba tradicionalnih zanata/Exhibition of the traditional crafts
Da / Yes
Škola narodnog plesa/School of national dance
Da / Yes
Radionice tradicionalnih zanata/Workshop of the traditional crafts
Da / Yes
Radionica narodnih nošnji/Workshop of the national costumes
Da / Yes
Radionica tradicionalnih instrumenata/Workshop of the traditional instruments
Da / Yes
 Sop 5  Sop 9  Sop 8


 


Svi sadržaji objavljeni u bilo kojem obliku i/ili dijelu ovog internet portala vlasništvo su CIOFF®-HRVATSKA SEKCIJA.
Nije dozvoljena nikakva uporaba bilo kojeg dijela sadržaja bez dozvole vlasnika.

Sve dijelove ovog internet portala posjetitelji koriste isključivo na osobnu odgovornost.

 

 

Copyright © by CIOFF® - HRVATSKA SEKCIJA, 1992.-2014. Sva prava pridržana.
Webmaster: DABA performances.